Selector tecknar avtal med ny 3PL-kund

Ambias helägda dotterbolag Selector Logistik AB, som bedriver lager och logistikverksamhet i Torsvik söder om Jönköping, har idag tecknat avtal med Campingtillbehör 4U Norden AB. Bolaget driver e-handel under namnet www.campingtillbehor4u.se, och har efter flera år av...

202220202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Delårsrapport 3 januari – september 2017

Rapport för juli - september 2017 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 207 MSEK (192 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3.3 MSEK (4.4 MSEK) Resultat per aktie 0,73 SEK (-0.60 SEK) Antalet utestående aktier per 2017-09-30 var 2...

läs mer

Tidigarelägger publicering av delårsrapport

Arbetet med delårsrapporten har gått snabbare än förväntat, varvid Ambia kan publicera denna 2017-10-25, istället för som tidigare kommunicerats 2017-11-29. För mer information kontakta:Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)0707-17 66 22 -...

läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2017

RAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2017 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 440 MSEK (430 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2.0 MSEK (5.5 MSEK) Resultat per aktie -1.25 SEK (-0.87 SEK) Antalet utestående aktier per 2017-06-30 var 2...

läs mer

Nytt innehav i Intropris AB

I en nyemission som genomförts i Intropris AB har Ambia omvandlat en del av sin fordran på bolaget till ägande. Ambia blir i och med detta en av Intropris fem större aktieägare. Fordran uppkom under maj 2016 då Ambia överlät Introprisrörelsen till bolaget Totalt...

läs mer

Årsstämmokommuniké Ambia Trading Group AB(publ)

Den 29 juni 2017 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Resultat- och balansräkning fastställdes. Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2016 inte lämnas samt att årets resultat...

läs mer

Årsredovisning 2016 samt kommentar till revisionsberättelse

Ambias revisor har gjort följande anmärkning i sin revisionsberättelse avseende moderbolaget: ”Nedanstående anmärkning lämnas utan att det påverkar mina uttalanden ovan. Vid ett flertal tillfällen har skatter och avgifter inte redovisats i rätt tid eller betalats i...

läs mer

Isolda tecknar nordiskt distributionsavtal med Tobii

Svenska Tobii världsledare inom eyetrackingDotterbolaget Isolda AB har tecknat avtal med Tobii AB och blir därmed en nordisk distributör av företagets eyetracking-produkter för konsumentmarknaden. Dessa produkter används främst inom PC Gaming där eyetracking bidrar...

läs mer

AfterShokz annonserar Nordiskt distributionsavtal med Isolda AB

Göteborg, maj 2017– AfterShokz, som använder en patenterad bone conducting-teknik (benledning) vilket ger ett säkrare alternativ till traditionella sporthörlurar och öronsnäckor, annonserade idag ett samarbete med Isolda, ledande distributör av konsumenttillbehör inom...

läs mer

Kvartalsrapport januari – mars 2017

Rapport för januari-mar 2017 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 205 MSEK (200 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1.1 MSEK (0.5 MSEK) Resultat per aktie -0.30 SEK (-1.69 SEK)  Antalet utestående aktier per 2017-03-31 var 2 593...

läs mer

Rättelse av kallelse till årsstämma

I den nyligen publicerade kallelsen till årsstämma smög det sig in ett fel avseende veckodag. Korrekt veckodag är torsdagen den 29 juni 2017 och inget annat. För mer information, kontakta:Marcus Andersson / VDAmbia Trading Group AB (publ)0707-17 66 22 -...

läs mer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA torsagen den 29 juni 2017 kl. 19.00 Plats: Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby. Rätt att deltaAktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear...

läs mer

Flaggningsmeddelande: Peter Gyllenhammar AB ökar innehav

Genom köp över Aktietorget har Peter Gyllenhammar AB (PGAB) ökat sitt innehav i Ambia. PGAB ägde före ökningen 255 856 aktier (9,9% av kapital och röster). I och med den aktuella ökningen överstiger PGAB 10%, och når ett sammanlagt ägande av 313 579 aktier (12,1%)....

läs mer

Uppdaterade mål för nyckeltal

Styrelsen i Ambia Trading Group AB(publ), Ambia, har uppdaterat bolagets mål för finansiella nyckeltal. Utdelningspolicyn har inte förändrats. Målen avser bolagets utveckling under kommande två år, det vill säga fram till 2018-12-31, ”Perioden”. Den tidigare målbilden...

läs mer

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.