Kvartalsredogörelse 3

Tre månader (2018-07-01 – 2018-09-30) Rörelseintäkterna uppgick till 251 msek (207 msek) Rörelseresultatet uppgick till -4,8 msek  (3,3 msek) Resultat per aktie -1,72 sek (-0.73 sek) Antalet aktier 2 593 270 Tillgängliga medel (kassa) 13,2 msek Kvartal 3 2018 i...

202220202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Isolda tecknar nordiskt distributionsavtal med Crave

Isolda tecknade idag ett distributionsavtal för den nordiska marknaden med mobiltillbehör-företaget Crave, känt för sina ikoniska snabbladdare och mobilskal. Isolda har en lång erfarenhet av att introducera innovativa varumärken som Jaybird till den nordiska marknaden...

läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2018

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 429 MSEK (440 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 MSEK (2 MSEK) Resultat per aktie -1.25 SEK (-1.25 SEK) Antalet utestående aktier per 2018-06-30 var 2 593 270 st (2 593 270 st)   Datum för...

läs mer

Flaggningsmeddelande

Peter Gyllenhammar AB har den 22 augusti minskat sitt aktieinnehav i Ambia Trading Group från286.582 till 237.566 aktier. Det relativa aktieinnehavet har därmed minskat från 11,05% till 9,16% av bolagets aktier och röster. För mer information kontakta: Marcus...

läs mer

Årsstämmokommuniké Ambia Trading Group AB(publ)

 Den 28 juni 2018 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. - Resultat- och balansräkning fastställdes. - Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2017 inte lämnas samt att årets resultat...

läs mer

Kvartalsrapport januari – mars 2018

Rapport för januari - mars 2018 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 218 MSEK (204 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3.3 MSEK (1.1 MSEK)  Resultat per aktie 0.30 SEK (-0.30 SEK) Antalet utestående aktier per 2018-03-31 var 2...

läs mer

Ambia Trading Group AB publicerar Årsredovisning för 2017

Ambia Trading Group AB (publ), publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.ambiatrading.se. Bifogad fil Årsredovisning 2017 Alla pressmeddelandenKontakt info@ambiatrading.se Rönnbärsgatan 5,...

läs mer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA torsdagen den 28 juni 2018 kl. 19.00 Plats: Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby. Rätt att deltaAktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear...

läs mer

Kvartalsredogörelse 1

Koncernen tre månader (2018-01-01 – 2018-03-31) Rörelseintäkterna uppgick till 238 msek (204 msek)  Rörelseresultatet uppgick till 3,3 msek (1,1 msek)  Resultat per aktie 0.45 sek (-0.30 sek) Soliditet 10%  Antalet aktier 2 593 270  Tillgängliga medel (kassa) 17,8...

läs mer

Tidigarelagd redogörelse för det första kvartalet 2018

Ambia har beslutat att tidigarelägga rapporteringen för det första kvartalet 2018, och att lämna den i form av en kvartalsredogörelse. Anledningen till att den förenklade rapportformen valts är att arbete pågår med att se över klassificeringen av vissa tillgångsslag i...

läs mer

Isolda AB tecknar avtal med Logitech Europe S.A.

Isolda AB, ett dotterbolag inom Ambia-koncernen, har sedan Logitech förvärvade Jaybird LLC i maj 2017 haft ett avtal om distribution av Jaybirds produkter på den nordiska marknaden. Det nya avtal som nu tecknats, och som ersätter det tidigare, innebär att Isolda också...

läs mer

Nytt ramavtal för finansiering

I en upphandling som innefattat såväl finansbolag som traditionella banker har valet fallit på Svea Ekonomi AB, där ett nytt finansieringsavtal nu tecknats. Avtalet består av ett flertal olika delar, med lösningar anpassade för de respektive koncernbolagen. Fullt...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ), 556834-7339, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 mars 2018 kl. 19:00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear...

läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Rapport för oktober-december 2017 Nettoomsättning ökade under perioden till 231 MSEK (222 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6.0 MSEK (7.9 MSEK) Resultat per aktie 1.57 SEK (2.47 SEK)   Rapport för januari-december 2017 Koncernens...

läs mer

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.