Protokoll fört vid kontrollstämma 1 

Protokoll fört vid kontrollstämma 1 i Ambience Group AB 556834-7339 den 31 mars 2022. 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.Björn Långberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 2. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.Björn Långberg...

2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Protokoll fört vid kontrollstämma 1 

Protokoll fört vid kontrollstämma 1 i Ambience Group AB 556834-7339 den 31 mars 2022. 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.Björn Långberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 2. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.Björn Långberg...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma 22

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I AMBIENCE GROUP AB (PUBL) Med anledning av att styrelsen bedömer att det egna kapitalet riskerar att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet till följd av värdet av bolagets innehav i aktier...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 oktober 2020 klockan 10.00 på Ambias huvudkontor, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid stämman ska • dels vara införd i den av...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 17 augusti 2020 klockan 10.30 på Ambias huvudkontor, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av...

läs mer

Appricot Life öppnar premiumbutiker

Ambias dotterbolag Appricot Life AB öppnar inom kort tre butiker med inriktning på produkter från Apple. Initialt öppnas butiker på Kungsgatan i Stockholm, Dragarbrunnsgatan i Uppsala samt Drottninggatan i Örebro. Verksamheten kommer vid uppstart sysselsätta cirka 30...

läs mer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA tisdagen den 30 juni 2020 kl. 18.00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby. Rätt att deltaAktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear...

läs mer

Kvartalsredogörelse Q1

KONCERNEN TRE MÅNADER (2020-01-01 – 2020-03-31) Rörelseintäkterna uppgick till 134 msek (175 msek) Rörelseresultatet uppgick till 72,9 msek  (-4,6 msek) Resultat per aktie 9.06 sek (-0.56 sek) Antalet aktier 8 048 522 Tillgängliga medel (kassa) 21,5 msek VÄSENTLIGA...

läs mer

Kommentarer till ny noteringsprövning

Spotlight har i pressmeddelande idag meddelat sitt beslut att begära att Ambia genomgår en ny noteringsprövning samt meddelat att Ambia från och med nu handlas på Spotlights OBS-lista. Spotlights beslut grundar sig på att Ambia genomgår en väsentlig förändring, såväl...

läs mer

Digital Inn ansöker om konkurs

Digital Inns styrelse har idag beslutat att lämnat in konkursansökan till Stockholms Tingsrätt avseende bolagen Digital Inn Holding AB och Digital Inn AB. Den tidigare kommunicerade planen för att rekonstruera verksamheten är därmed inte längre aktuell. Stockholms...

läs mer

Beslut i Kalmar Tingsrätt om rekonstruktion i Introcom AB

I ett beslut från Kalmar Tingsrätt under gårdagen meddelades att företagsrekonstruktionen Introcom AB ska fortsätta. Vid det borgenärssammanträde som avhölls under torsdagen fick bolaget därmed gehör för den framlagda rekonstruktionsplanen. Det nuvarande beslutet...

läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB

Vid bolagets extra bolagstämma som hölls idag valde styrelsen att dra tillbaka sitt tidigare förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission. Detta på grund av att det ursprungliga förslaget, efter den uppkomna situationen med Covid-19,...

läs mer

Uppdatering kring försäljning och effekter av Covid-19

Som framgått av tidigare pressmeddelanden har verksamheten i koncernen påverkats av Covid-19 och dess inverkan på människors beteende.För Ambia som helhet innebär detta nya utmaningar i ett läge där vi just tagit oss an verksamhet i två nya bolag, och där fokus skulle...

läs mer

Ytterligare åtgärder för att hantera effekter av Covid-19

För att snabbt parera negativa effekter av snabbt minskad efterfrågan och försäljning har ytterligare åtgärder vidtagits tidigare presentation av åtgärdspaket. I Isolda AB och Selector Logistik AB har huvuddelen av personalstyrkan permitterats på 60%, preliminärt till...

läs mer

Åtgärdspaket för att hantera effekter av Covid-19

Effekterna av det så kallade Corona-viruset har den senaste veckan börjat märkas hos Ambias bolag, i olika utsträckning. Först ut att påverkas var de verksamheter koncernen bedriver i sina olika verksamheter i Norge, och med några dagars förskjutning har vi kunnat se...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 april 2020 klockan 10.30 på Ambias huvudkontor, Rönnbärsgatan 5, Vimmerby. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear...

läs mer

Förtydligande: Ambia fortsätter satsa på Digital Inn

Ambia vill förtydliga att det inte förekommer några planer på att försätta vare sig Digital Inn Holding AB, Digital Inn AB eller något annat av dotterbolagen till Digital Inn Holding AB i konkurs. Ambia Trading Group arbetar intensivt med att strukturera om...

läs mer

Flaggningsmeddelande

Antalet aktier och röster i Ambia Trading Group AB (publ) har ökat från 5 648 522 till 8 048 522 till följd av den riktade emissionen av totalt 2 400 000 aktier som styrelsen beslutade om den 17 februari 2020. Emissionen medför att Recall Capital Nordic ABs innehav av...

läs mer

Ambia fortsätter satsa på Digital Inn

Ambia Trading arbetar intensivt med att strukturera om verksamheten i Digital Inn för att nå lönsamhet så snart som möjligt. De uppgifter som förekommit i media om att Ambia planerar att försätta dotterbolaget Digital Inn Holding AB i konkurs är helt felaktiga....

läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2019

De finasiella siffrorna i denna rapport är att betrakta som preliminära och kan komma att justeras till årsredovisningen som publiceras senast 3 veckor före årsstämman den 25 juni. Rapport för oktober-december 2019 Nettoomsättning ökade under perioden till 238 msek...

läs mer

Teknikmagasinets svenska butiksnät klart

Efter slutförda förhandlingar med hyresvärdar står det nu klart att 52 butiker kommer att drivas vidare i Sverige. Urvalet bygger på butikernas lönsamhet i kombination med en utvärdering av framtida möjligheter med varje specifikt läge i förhållande till den...

läs mer

Kommentarer till uppgifter i media

I artiklar som förekommer i media nämns att Ambias dotterbolag Digital Inn AB har skulder som lämnats till Kronofogden. Ambia förvärvade Digital Inn under hösten 2019. Det framgick under förvärvsprocessen att Digital Inn hade behov av att stärka sin kassa, vilket...

läs mer

Nyemission för ökad flexibilitet och goda synergieffekter

Ambia Trading Group AB genomför efter styrelsebeslut idag en riktad nyemission. Syftet är främst att säkerställa en fortsatt finansiell flexibilitet för fortsatt tillväxt. Samtidigt ger det möjlighet till att satsa på nyligen gjorda förvärv och stärka...

läs mer

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.