PRESSMEDDELANDE

Resultat för Ambia TO 1

okt 13, 2015

Vid månadsskiftet september/oktober löpte Ambia TO1 ut med följande resultat:

Totalt har 137 259 teckningsoptioner utnyttjats, vilket motsvarar 45 753 nya aktier i bolaget då tre teckningsoptioner gav rätt att teckna en ny aktie.
Ambia tillförs 686 295 kr före emissionskostnader, som beräknas uppgå till 12 831 kr. Utspädningseffekten av emissionen blir cirka 2,4%.

Ambias huvudägare, Marcus Andersson, tecknade för samtliga sina optioner, motsvarande 17 857 aktier, via bolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.