PRESSMEDDELANDE

Teckna upp för Ambia Trading Group ABs (publ) aktier direkt på Internet!

mar 20, 2014

Fram till 31 mars pågår teckningsperioden på Aktietorget för Ambia Trading Group AB (publ) – nu kan man teckna sig för aktier direkt på webben via www.tecknaemission.se.

Ambia har utvecklat en unik handelsvereksamhet som kombinerar e-handel, fysisk butik och partihandel. Dessa tre handelsvägar ger inte bara bolaget bredd och stabilitet utan bidrar också till större omsättning och bättre marginaler för varje enskild del.

Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris med försäljning av hemelektronik, data, telefoni, vitvaror samt jakt- och fiske-produkter i både fysisk butik och via en egen e-handelsplattform. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, och riktar sig i första hand till större kunder på den svenska marknaden, såsom ledande e-handelsbolag och större detaljhandels-aktörer.

Ambia omsatte cirka 185 Mkr under 2013 med positivt resultat, vilket innebar en ökning med ca 80 % jämfört med 2012. Bolaget inleder nu en satsning på ytterligare ökad försäljning, bland annat inom e-handel av exempelvis jakt-, fiske och fritidsartiklar, och har ambitionen att fortsätta växa kraftigt under innevarande och kommande år.
I partihandelsverksamheten är målet att nå en fortsatt stark tillväxt och att genom en stärkt rörelsefinansiering kunna öka nettomarginalerna och därmed det samlade resultatet. Bolagets breda kundbas ger ett bra utgångsläge för ytterligare försäljningsökning.

Nu erbjuds allmänheten att teckna aktier i Ambia Trading Group digitalt. Läs mer om bolagets nyemission och teckna dig digitalt på: tecknaemission.se/nyemission?id=37

Erbjudandet i sammandrag:

Emissionsbelopp: Emissionen är garanterad till 85%. Emissionen uppgår till 14 mkr. En unit består av en aktie och en teckningsoption (TO1). Varje unit erbjuds för 14 kr/st. Tre (3) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 maj tom den 31 maj 2015 teckna ytterligare en ny aktie för 15 kronor. (Vid en extra bolagsstämma 2015-04-16 beslutades att teckningstiden förlängs till 30 september 2015.)

förlängs till 30 september 2015.Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid.

Antal aktier i emissionen: Maximalt 1 000 000 st.
Pris per unit: 14 kronor per aktie (En unit består av en aktie och en teckningsoption (TO1).)
Teckningstid: 11 mars–31 mars 2014 
Handel i aktien: Aktierna i Ambia Trading Group AB (publ) beräknas att tas upp till handel på AktieTorget 28 april 2014
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Kontakt vid frågor:
Marcus Andersson / VDAmbia Trading Group AB (PUBL)
Tel: 0707-17 66 22
marcus@ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.