PRESSMEDDELANDE

Tidigarelagd redogörelse för det första kvartalet 2018

maj 5, 2018

Ambia har beslutat att tidigarelägga rapporteringen för det första kvartalet 2018, och att lämna den i form av en kvartalsredogörelse.

Anledningen till att den förenklade rapportformen valts är att arbete pågår med att se över klassificeringen av vissa tillgångsslag i samband med färdigställandet av årsredovisningar för 2017, vilket förväntas leda till en förändrad uppställning i kommande rapporter. Koncernens nyckeltal bedöms inte påverkas av eventuella omklassificeringar.

En komplett rapport för perioden kommer att publiceras vid ett senare tillfälle, efter att det ovan nämnda arbetet avslutats.

Kvartalsredogörelsen kommer att publiceras 2018-05-29.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.