PRESSMEDDELANDE

Uppdatering kring försäljning och effekter av Covid-19

mar 31, 2020

Som framgått av tidigare pressmeddelanden har verksamheten i koncernen påverkats av Covid-19 och dess inverkan på människors beteende.
För Ambia som helhet innebär detta nya utmaningar i ett läge där vi just tagit oss an verksamhet i två nya bolag, och där fokus skulle ha behövt vara på tillväxt och lönsamhet, inte skadekontroll och övervintringsåtgärder.

I allt väsentligt består vår grundläggande plan för bolagen, om än med viss förskjutning. I våra större verksamheter, var för sig motsvarande cirka en tredjedel av koncernens totala omsättning, gäller det följande:

Teknikmagasinet

Teknikmagasinets verksamhet hade precis kommit igång efter vårt förvärv när effekterna av Covid-19 resulterade i en minskad försäljning, först i Norge och sedan i Sverige. Den senaste veckan har vi dock noterat en förändrad trend och försäljningen i butikerna i såväl Norge som Sverige har stabiliserats. I Norge har korttidspermitteringar redan kunnat införas, något som bidrar till att läget nu bedöms som stabilt där. I Sverige råder det dock fortfarande oklarhet kring om Teknikmagasinet kan omfattas av de regler som gäller för korttidspermittering, då verksamheten övertogs från ett konkursbo så sent som i februari i år. Vi arbetar intensivt med att försöka få klarhet i detta och förbereder oss inför möjligheten att kunna permittera även i Sverige. Då en stor del av våra kostnader utgörs av butikshyror för vi en dialog med våra hyresvärdar om hyreslättnader för att kompensera försäljningsbortfallet, i linje med det förslag som presenterats av Regeringen.

I samband med att butiksförsäljningen gick ned ökade vi vårt fokus på e-handeln, vilken nu uppvisar tydliga styrketecken. Försäljningen har ökat successivt under mars med en extra kraftig ökning den senaste femdagarsperioden, sannolikt till del påverkad av att vi lanserade en ny kampanj i samband med att många fick sin lön utbetald den 25 mars.

Isolda och Selector

I Isoldas och Selectors verksamhet har korttidspermittering tillämpats på sammanlagt 24 anställda där permittering har införts med 60% permitteringsgrad. Vår tro är att detta skall räcka för att möta den närmaste tidens utmaningar.

Isolda har, efter en tids återhållsamhet avseende produkterbjudande och tillgänglighet, nu ökat upp aktiviteten i verksamheten igen. De tidigare problemen till följd av ett misslyckat ERP-byte är åtgärdade och infrastrukturen är helt stabil och välfungerande. Vi anpassar erbjudandet efter rådande marknad och kunders nuvarande behov. Fortsatt fokus och framdrift i den långsiktigt strategiska uppgraderingen av Selector med ett nytt WMS, detta för att tillvarata synergier i gruppen. Samtidigt ger denna nya plattform även tydliga möjligheter till potentiella nya externa 3PL-kunder framöver.

Digital Inn

I Digital Inn fortgår arbetet med att rekonstruera verksamheten, planen för att återöppna butikerna i närtid ligger fast men kan komma att anpassas beroende på marknadsförutsättningarna relaterade till Covid-19 och myndigheters beslut.

Likviditeten

Sammantaget försöker vi nu i så stor utsträckning som möjligt använda oss av de åtgärder som finns för att spara kostnader och förbättra likviditeten för att överbrygga en besvärlig period. Likviditeten bedöms, förutsatt nyttjande av sådana åtgärder, som tillräcklig för den överblickbara framtiden. Bland de viktiga verktygen märks främst korttidspermitteringar, frivilliga schemaändringar, anstånd med skatter och avgifter samt möjlighet till brygglån från exempelvis Almi. 

Styrelsen
Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnen Digital Inn och Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.