PRESSMEDDELANDE

Utfall i företrädesemission

jul 22, 2019


Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ) (”Ambia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 31 maj 2019.

Sammanräkningen visar att 579 372 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 27 procent av företrädesemissionen. 1 233 785 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 57 procent av emissionen. Därutöver tecknades 347 901 aktier av emissionens garanter enligt ingångna emissionsgarantiavtal, motsvarande cirka 16 procent av emissionen. Företrädesemissionen tecknades således till 100 procent. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i det memorandum som offentliggjordes den 10 juni 2019. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Bolaget tillförs totalt 16,8 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 750 TSEK. Genom emissionen ökar Ambias aktiekapital med totalt 1 080 529 SEK. Antalet aktier i Ambia ökar genom emission av 2 161 058 aktier från 2 593 270 aktier till 4 754 328 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på Spotlight Stockmarket under kortnamnet Ambia BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 33 2019. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på Spotlight Stockmarket.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik. Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017.  

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.