PRESSMEDDELANDE

Ytterligare åtgärder för att hantera effekter av Covid-19

mar 31, 2020

För att snabbt parera negativa effekter av snabbt minskad efterfrågan och försäljning har ytterligare åtgärder vidtagits tidigare presentation av åtgärdspaket.

I Isolda AB och Selector Logistik AB har huvuddelen av personalstyrkan permitterats på 60%, preliminärt till och med 30 juni. Totalt berörs 24 personer från och med 23 mars av detta.

Isolda ABs dotterbolag i Norge har begärts i konkurs. Tre anställda berörs.

Ambias dotterbolag Introcom AB har ansökt om företagsrekonstruktion då verksamheten helt har avstannat till följd av Covid-19. Korttidspermittering bedömdes inte som en fungerande åtgärd i detta fall. Introcom har bedrivit partihandelsverksamhet sedan verksamheten ställdes om under 2019 och rörelsen togs över från Netpact Europe AB vid halvårsskiftet 2019. Netpact Europe AB avyttrades utan verksamhet i början av december 2019. Introcom har två anställda.

Ambia utesluter inte ytterligare åtgärder som följd av Covid-19 och dess inverkan på bolagets olika marknader.

Styrelsen

 Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnet Digital Inn, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.